ETA on 30 minute vote turn around time?

Printable View